Merr ofertën tuaj tani

Yellow blur bg

Kalkulator i Çmimit

Llogarit çmimin në bazë të TrueView Impressions të synuara

Shtesa
Check grey iconMbështetje përgjatë Fazës së RegjistrimitCheck grey iconPersoni i Dedikuar për Menaxhim të Kampanjave

Çmimorja

Llogarit çmimin në bazë të TrueView Impressions të synuara

pagesa mujore

0

Info iconÇmimi nuk përfshin taksat. Shpenzimet e reklamave faturohen veçmas nga pako e abonimit.

Purple blur bg
Tarifat e Shërbimit

Basic

€0

Standard

€99/ muaj

Premium

€299/ muaj

Kampanja Programatike Native dhe Display
Kontakt me WhatsApp Chat & Telefon
Trajnim për Platformën
Raporte të Vazhdueshme në Dashboard
Mbështetje përgjatë Fazës së Regjistrimit
Personi i Dedikuar për Menaxhim të Kampanjave
Raporte të Personalizuara
Audienca të reja për 24 orë
Mbështetje e vazhdueshme në planifikim të kampanjave

Pyetjet e shpeshta, të përgjigjura

Mund të rimbushni llogarinë tuaj nëpërmjet një kartele bankare (debit apo kredit) ose përmes një transferi bankar.